Vad som gäller på Advokatfirman Samuelsson gällande GDPR


För oss på Advokatfirman Samuelsson AB är din integritet viktig. Denna integritetspolicy beskriver hur Advokatfirman Samuelsson AB (Org. Nr: 556704-6890) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Policyn är framtagen i syfte att presentera hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den gällande personuppgiftslagstiftningen GDPR (General Data Protection Regulation). Integritetspolicyn gäller för all kontakt som sker med Advokatfirman Samuelsson AB.

VÅR INTEGRITETSPOLICY

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

All information som kan användas för att identifiera en enskild person definieras som en personuppgift. Det omfattar de mest grundläggande uppgifterna så som namn och kontaktuppgifter, men också annan information som på ett eller annat sätt kan härledas till en person.

NÄR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in de personuppgifter som du frivilligt lämnar, till exempel när du kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler, när du registrerar dig för eller ber oss att skicka nyhetsbrev, notiser, eller annat material. Personuppgifterna vi samlar in om dig inkluderar ditt namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, kön, födelseår.

VARFÖR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Advokatfirman Samuelsson hanterar dina personuppgifter i syfte att: Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som klient eller kund.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter registreras och sparas endast i de fall då det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som de en gång samlades in i. Vi sparar dina personuppgifter så länge som krävs eller tillåts enligt lag.

VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER TILL?

Advokatfirman Samuelsson AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till exempel advokatbyråer vi samarbetar med för att kunna erbjuda dig den en fullständig kompetent service som Advokatfirman Samuelsson AB står för. Uppgifterna som vi lämnar ut får våra samarbetspartners endast använda i syfte att fullfölja de tjänster som vi utfärdat. All utlämning av personuppgifter till tredje part sker med strikt restriktion och endast för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster samt erbjuda dig en så bra rådgivning som möjligt. Advokatfirman Samuelsson AB kommer aldrig att sälja vidare dina uppgifter. Dina personuppgifter kan även behövas ges ut till leverantörer och underleverantörer när de utför tjänster för vår räkning, främst för att sköta och underhålla våra IT-system. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till tredje part om detta krävs för att följa gällande lagkrav.

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Advokatfirman Samuelsson AB skyddar alltid dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Alla personuppgifter sparas i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

Advokatfirman Samuelsson AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

KONTAKTA OSS


Telefon: 031-701 26 75

Surbrunnsgatan 6, 411 19 Göteborg

Fax: 031-13 07 46

Org. nr: 556704-6890
Bankgiro: 5958-3674